Enhetskatalogen

Teckenspråksforum

Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk. Vi ger dig som är teckenspråkig samhällsinformation på teckenspråk och hjälper dig i kontakten med myndigheter och företag. Verksamheten vänder sig även till dig som önskar information eller konsultation om teckenspråk eller teckenspråkiga och deras kultur. Vi informerar på arbetsplatser eller liknande om döva, teckenspråk, bemötande och mer om hur vår verksamhet kan ge stöd i ert arbete.

Telefon
031-367 90 77
Telefontider
mobil/sms: 070-210 37 42
videosamtal via Facetime eller Messenger.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Postadress
Box 6131
400 60 Göteborg

Taltelefon:

Telefon
031-367 90 77

Bildtelefon:

Telefon
mobil/sms: 070-210 37 42
videosamtal via Facetime eller Messenger

Mobil (SMS)

Telefon
0735-09 97 51
Drop in: Tisdagar 10-16.30 (lunchstängt 12-13)
Övriga dagar: Bokade besök - kontakta oss för tidsbokning.
Julstängt: Teckenspråksforum har stängt från och med 24 december, öppnar åter 7 januari.
Om medborgarkontor i Göteborgs Stad
Medborgarkontoren är till för att hjälpa dig att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad. De finns i flera av stadens stadsdelar.

På medborgarkontoren kan du få specifik information om verksamheterna i den aktuella stadsdelen. Du kan även få personlig vägledning i olika samhällsfrågor, förskola, skola, äldreomsorg, föreningsfrågor, konsumentfrågor, boendefrågor med mera. På medborgarkontoren kan du också läsa stadsdelsnämndens handlingar och protokoll. Kontoren tar även emot synpunkter och klagomål om stadens verksamheter.

Hitta äldrevägledare för teckenspråkiga
Läs mer om tolk vid myndighetskontakter