Foto: BG

Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Här kan du och din vårdnadshavare kommunicera och få information kring skolgången.

På Hjärntorget ser du:

  • schema
  • närvaro 
  • kurser
  • betyg 
  • studieplaner 
  • information från lärarna

När du börjar ditt första år, får du ett personligt användarnamn och lösenord som du använder på Hjärntorget under hela din utbildning.

Vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare får aktuell information om vad som händer på skolan och möjlighet att skapa dig en helhetsbild av ditt barns skolgång. Du har en egen inloggning där du kan följa ditt barns arbete i skolan och ha kontakt med personalen. Klicka på länken vårdnadshavare på Hjärntorget för att få information om hur du ansöker om ett konto till Hjärntorget.

Mer information får du på Hjärntorget.