Barn & fritidsprogrammet

Sjukanmälan för elever görs på tel: 031-367 02 11 mellan kl. 8.00 - 9.30

Vi arbetar här:

Information om programmet hittar du under fliken utbildningar.

Jennifer Wall
Rektor  Barn- och Fritidsprogrammet
Mobil 070-205 58 19
E-post: jennifer.wall@educ.goteborg.se

Maria Persson    
Specialpedagog - Barn och fritidsprogrammet  
Mobil: 0728 - 56 54 53                        
E-post: maria.a.persson@educ.goteborg.se   
 

Elisabeth Johansson Karlsson
Kurator Barn- och fritidsprogrammet
Telefon: 031-3670336
Mobil: 0702-29 76 66
E-post: elisabeth.j.karlsson@educ.goteborg.se


Maria Gerum (Måndag-Torsdag)
Skolsköterska, Barn och fritidsprogrammet
Telefon: 031-367 03 38
Mobil: 0767-64 21 74 
E-post: maria.gerum@educ.goteborg.se

 

Anna Lena Skyldberg
Sociologi, Religion och Geografi
Mobil: 073 - 633 42 86
E:post anna-lena.skyldberg@educ.goteborg.se
 

Marie Anneling
engelska
072-255-70-78
marie.anneling@educ.goteborg.se

Maria Persson
Specialpedagog
maria.a.persson@educ.goteborg.se

Linnéa Bengtsson
svenska 2, samhällskunskap
072-856-55 77  
linnea.bengtsson@educ.goteborg.se

Andreas Wester
idrott och hälsa
mobil
andreas.wester@educ.goteborg.se

Cristina Keryakos
engelska, religion  
mobil
cristina.keryakos@educ.goteborg.se

Henning Seterberg
samhällskunskap
mobil 072-513 84 12
henning.seterberg@educ.goteborg.se

Ida Landahl
svenska
mobil 076-109 60 80
Ida.landahl@educ.goteborg.se

Oscar Lidskog
Idrott och hälsa, naturkunskap

Pia Björnstad
barn och fritid
mobil  070-237 97 07 

Rita Olofsson
barn och fritid
mobil 076-110 08 52

Sandra Sjökvist
svenska ,idrott
mobil 070-300 68 47 

Tina From
svenska   

Yasmine Steussloff-Svensson
svenska som andraspråk
mobil 073-034 54 33