Elevhälsan

På elevhälsan arbetar skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, och en socialpedagog. Elevhälsan är till för er elever! Du kontaktar oss via sms/pim eller mail. Självklart har vi tystnadsplikt.

Vår huvudsakliga uppgift är hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård.Vi samarbetar bl.a. med vårdcentraler, ungdomsmottagningar, Mini-Maria och BUP.
Kom och besöka oss när du har behov så hjälper vi dig gärna!

 

Skolsköterskor 


Maria Gerum (Måndag-Torsdag)
Skolsköterska

 • Barn och fritidsprogrammet
 • Naturbruks programmet

Mobil: 0767-64 21 74 
E-post: maria.gerum@educ.goteborg.se

 

Monica Corell (Tisdag-Fredag) 
Skolsköterska

 • Hantverksprogrammet 
 • Estetiska programmet, musik  
 • Yrkesintroduktion                  

Mobil: 0702-00 40 66
E-post: monica.corell@educ.goteborg.se 

Ulla Björk  (Måndag-Fredag)   
Skolsköterska

 • Språkintroduktion
 • Hotell-och turismprogrammet

Telefon: 031-36 70 212
Mobil: 0702-11 64 86 
E-post:  ulla.bjork@educ.goteborg.se

Katarina Rydsund (Måndag-Torsdag)
Skolsköterska

 • Individuellt alternativ
 • Lärcentrum
 • AST-enheten

Telefon: 031-367 02 32
Mobil: 076-052 76 51
E-post: katarina.rydsund@educ.goteborg.se

 

Kuratorer

Vi finns till hands för dig, när du har bekymmer med studiesituationen, kamrater, föräldrar, relationer eller något annat, som du vill prata om. Vi har möjlighet att hjälpa dig att komma i kontakt med verksamheter socialtjänsten, ungdomsmottagning, samtalsterapi eller drogbehandling. Kontakta elevhälsan för mer information.

Hos oss kan du hämta ansökningsblanketter till extra tillägg och inackorderingstillägg m.m. Du kan även söka pengar ur vissa fonder och ansöka om stipendier hos oss.

Elisabeth Johansson Karlsson
Kurator

 • Barn- och fritid
 • Naturbruk

Telefon: 031-3670336
Mobil: 0702-29 76 66
E-post: elisabeth.j.karlsson@educ.goteborg.se


Liz Engberg - Vikarie för Kristoffer Sköld 
Kurator 

 • Hantverksprogrammet 
 • Estetiska programmet, musik

Mobil: 070-361 39 00
E-post: liz.engberg@educ.goteborg.se
 

Sandra Johannesson
Kurator

 • Individuellt alternativ
 • Yrkesintroduktion
 • Lärcentrum
 • AST-enheten


Mobil: 0761-41 26 03
E-post: sandra.johannesson@educ.goteborg.se
 

Paulina Andersson
Kurator:

 • Språkintroduktion
 • Hotell-och Turism

Mobil: 072-501 30 82 
E-post: paulina.andersson@educ.goteborg.se
 

Specialpedagoger
 

Ann-Christine Kassama
Specialpedagog: Språkintroduktion och Hotell- och turismprogrammet 
Telefon: 0707-77 50 83
E-post: ann-christine.kassama@educ.goteborg.se

Maria Persson    
Specialpedagog: Barn och fritidsprogrammet  
Mobil: 0728 - 56 54 53                        
E-post: maria.a.persson@educ.goteborg.se       

                                                                 

Vuokko Andersson
​Specialpedagog: Lärcentrum
Mobil: 076-141 24 98
E-post: ​vuokko.andersson@educ.goteborg.se

 

Ann-Sofie Nyström
​Specialpedagog: AST-enheten
Mobil: 070-798 48 70
E-post: ann-sofie.nystrom@educ.goteborg.se


Katarina Linglander               
​Specialpedagog: Naturbruksprogrammet, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ. 
Mobil: 0728 - 56 77 23
E-post: katarina.linglander@educ.goteborg.se 
 

Barbro Nicander 
Specialpedagog - Hantverksprogrammen
E-post: barbro.nicander@educ.goteborg.se
 

Skolläkare

Charlotte Montalvo  
Kontaktas via rektor eller elevhälsans personal.

Skolpsykolog

Christine Dottax
Kontaktas via rektor eller elevhälsans personal.

Socialpedagog

Roger Hasselgren
Mobil: 0722-55 70 43
E-post: roger.hasselgren@educ.goteborg.se