Hotell & Turismprogrammet

Sjukanmälan för elever görs på tel: 031-367 02 11 mellan kl. 8.00 - 9.30

Vi arbetar här:

Information om programmet hittar du under fliken utbildningar

Tomas Savinainen
Rektor
Tel 031-367 02 25 / 072-855 34 95
tomas.savinainen@educ.goteborg.se

Ann-Christine Kassama
Specialpedagog: Språkintroduktion och Hotell- och turismprogrammet 
Telefon: 0707-77 50 83
E-post: ann-christine.kassama@educ.goteborg.se
 

Filippa Blom
APL-samordnare,  Hotell och Turism
mobil: 072-549 91 50
filippa.blom@educ.goteborg.se

Malin Wendt
Hotell och Turism
mobil 072-553 88 81
malin.wendt@educ.goteborg.se

Anna Toft
Hotell och Turism
mobil 0761-412471
anna.toft@educ.goteborg.se

John-Erik Sundbäck
Hotell och Turism
mobil 072-712 08 86
john-erik.sundback@educ.goteborg.se

Mats Victorsson
matematik
mobil 070-652 91 11
mats.victorsson@educ.goteborg.se

Åsa Jern
Hotell och Turism
mobil 073-066 50 02
asa.jern@educ.goteborg.se