Introduktionsprogram

Det finns fem introduktionsprogram för dig som ännu inte blivit behörig till ett nationellt program. Läs mer om de olika programmen under fliken utbildningar.

Monika Tjäder
Slussamordnare, Specialpedagog, Arbetslagsledare
070-540 0743
monica.tjader@educ.goteborg.se 

Markus Agervi
SV,SO, Arbetslagledare
072-513 8793
markus.agervi@educ.goteborg.se 

Linda Derborn
Sv,Eng, Lärgruppledare
linda.derborn@educ.goteborg.se 

Helén Florå
Sv, So
helen.flora@educ.goteborg.se 

Lars Gustafsson
Ma,So
072-210 4811
lars.gustafsson@educ.goteborg.se 

Elisabeth Jonsson
Sv, Spec.pedagog,Spec.lärare, Lärledare R2L
072-210 4815
elisabeth.jonsson@educ.goteborg.se 

Mimmi Nilsson
Sv
mimmi.nilsson@educ.goteborg.se 

Ellen Nordqvist
Sv,So,Bl
076-100 2790
ellen.nordqvist@educ.goteborg.se 

Marie Norling
Sv, Lärgruppledare
072-210 4823
marie.norling@educ.goteborg.se 

Anders Pålsson
Sv,Sva
anders.palsson@educ.goteborg.se 

Karin Rosengren
Eng,Resurspedagog
072-210 4825
karin.rosengren@educ.goteborg.se 

Ann-Charlotte Svensson
Ma,Sva
anne-charlotte.svensson@educ.goteborg.se 

Ulrika Van Manen
Sv,Eng
070-394 3316
ulrika.van.manen@educ.goteborg.se 

Kerstin Öberg
Sv,Eng
kerstin.oberg@educ.goteborg.se