Skolkort

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort oavsett hur långt du har till skolan. Med skolkortet kan du åka buss och spårvagn under större delen av vardagarna. Vill du även kunna åka på helger och lov, kan du utöka ditt kort.

Huvudregler för att få skolkort är:

 • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Skolkortet gäller för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.

Du som är folkbokförd i Göteborg

Är du folkbokförd i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för att resa med kollektivtrafik oavsett hur långt du har till skolan. 

 • Om du går på en gymnasieskola inom Göteborgsregionen* behöver du inte ansöka om skolkort.
 • Om du går på en gymnasieskola utanför Göteborgsregionen* har du möjlighet att ansöka om skolkort för dina dagliga resor (använd blanketten nedan).
 • Om du studerar vid gymnasiet på distans i annan kommun, kan du beviljas skolkort inom Göteborg för resor i samband med studierna, exempelvis till bibliotek.
 • Även utbytesstudenter som studerar i gymnasieskolor i Göteborg kan få skolkort. Dock gäller 20-årsgränsen.
  Observera att du inte kan få både skolkort och inackorderingstillägg.

*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Hur får jag mitt kort?

Du som går i en gymnasieskola inom Göteborgsregionen* och har fullständigt personnummer kommer att få ditt skolkort skickat till din hemadress. Om du har ett tillfälligt personnummer så får du vända dig till din skola för att få information om hur du får ditt skolkort.

Om du går i en skola utanför Göteborgsregionen måste du ansöka om skolkort i den kommun som du är folkbokförd i.
*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö.

Om jag inte har fått mitt kort?

Om du inte har fått ditt skolkort, ska du kontakta skolkortsadministrationen via mejl: skolkort@educ.goteborg.se för att få hjälp.  Gör detta snarast möjligt efter skolstarten, och senast den 1 oktober. Efter detta datum får du betala en administrativ avgift på 200 kronor för att få ett nytt skolkort.

När gäller kortet?

För dig som går i gymnasieskola i Göteborg gäller skolkortet under vardagar under terminstid klockan 04-22. Går du på gymnasieskola utanför Göteborg gäller kortet vardagar under terminstid klockan 04-19. Du kommer då även att få ett kort Göteborg Fritid 19-22 som gäller vardagar under terminstid inom Göteborg. Om du har lektioner eller övningar som gör att du måste resa när skolkortet inte gäller, betalar din skola högst 50 procent av kortet "Utökning Göteborg” eller "Fritidskort". Ett alternativ är att du får ersättning för resorna.

Om du vill resa på kvällar och helger

Skolelever under 20 år kan köpa ett kort som heter ”Utökning Göteborg” och som gäller kvällar och helger i Göteborg. Det är ett separat kort som gäller för en termin. Har du behov av ett fritidskort som gäller i andra områden eller kommuner, kan du istället köpa ett kort som heter "Fritidskort" hos Västtrafik. Kortet köper du i någon av Västtrafiks butiker eller försäljningsombud. För priser och mer information om dessa kort, se Västtrafiks webbplats:

Om du bor växelvis hos dina föräldrar

Om du har föräldrar som bor i olika kommuner och du bor växelvis hos båda, kan du ansöka om att få uppgradera ditt skolkort att gälla i båda kommunerna. För att kunna få ett uppgraderat skolkort ska du:

 • Vara berättigad till ett skolkort utifrån huvudreglerna för ett skolkort.
 • Dina föräldrar ska vara folkbokförda i olika kommuner varav en i Göteborg.
 • Du ska vara folkbokförd i Göteborg hos någon av dina föräldrar.

Kontakta oss per e-post: skolkort@educ.goteborg.se.

 

Har du förlorat ditt kort?

Om du tappar bort ditt skolkort kontaktar du expeditionen på din skola för information om hur du ska gå tillväga för att få ett ersättningskort. Under tiden kan du få ett tillfälligt kort av skolexpeditionen som gäller fem vardagar. För att få ett nytt skolkort måste du betala en administrativ avgift på 200 kronor.

Om du avbryter dina studier, byter skola eller flyttar till en annan kommun

 • Byter du skola inom Göteborg behåller du ditt skolkort.
 • Om ditt skolbyte innebär att du behöver ett kort med annat giltighetsområde, kontakta utbildningsförvaltningen, skolkort@educ.goteborg.se
 • Om du avbryter studierna är du inte längre berättigad till reseersättning från Göteborgs Stad. Skolkortet kommer då att spärras.
 • Om du flyttar till annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att få ett nytt skolkort.

Har du frågor om skolkort?

Kontakta utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till: skolkort@educ.goteborg.se