Foto: Lo Birgersson

AST-enheten

AST-enheten har utbildningar för elever med diagnos inom autismspektrum. Personalen på enheten utgör ett team med olika professioner som strävar efter att skapa en så god lärmiljö som möjligt för alla elever. I teamet ingår specialpedagoger och speciallärare, ämneslärare och resurspedagoger – alla med bred kompetens och mångårig erfarenhet. Vi har ett nära och kontinuerligt samarbete med Elevhälsan. Vårt förhållningssätt bygger på tillit och respekt där hänsyn tas till våra elevers funktionshinder och där elevernas starka sidor lyfts fram.

Program och inriktningar

God lärmiljö

Hemklassrum med egen arbetsplats. • Undervisning i mindre grupper, dock inte i alla kurser. • Sammanhängande skoldag med regelbundna tider i största möjliga utsträckning. • God tillgång till specialpedagogiskt stöd. • Stöd till ansvarstagande och självständighet. • Mentorssamtal med syfte att utveckla eleven personligt, socialt och kunskapsmässigt.

Efter din utbildning

Utbildningen är högskoleförberedande vilket innebär att vi förbereder eleven för vidare studier inom samhällsvetenskap eller naturvetenskap.

Preparandutbildning

Saknar du ett par betyg från grundskolan? Behöver du stärka dina grundkunskaper?

Preparandutbildningen är till för dig som är studiemotiverad men som inte nått betyg i grundskolans alla ämnen. Vi erbjuder studier på grundskolenivå i svenska, engelska, matematik, ämnen inom NO-blocket samt ämnen inom SO-blocket. Under ditt år på Preparandutbildningen ges även möjlighet att läsa någon gymnasiekurs för dem som vill det. Målet med ditt år på utbildningen är att få gymnasiebehörighet.
 

Frågor om programmet?

Inga frågor är dumma frågor! Välkommen att fråga: 
Vi ser gärna att elever och föräldrar gör ett förberedande studiebesök hos oss en hel- eller halvdag.

Maria Gustafsson
Rektor Lärcentrum, AST-enheten
Mobil: 076-764 54 97
E-post: maria.gustafsson@educ.goteborg.se

Ann-Sofie Nyström
Specialpedagog på AST-enheten
Mobil: 0722 55 87 07
E-post: ​ann-sofie.nystrom@educ.goteborg.se