Foto: Marie Ullnert

Barnskötare & Elevassistent

Detta är inriktningen för dig som vill arbeta med barn. På det pedagogiska spåret utbildar du dig till barnskötare eller elevassistent. Utbildningen fokuserar på ungas utveckling och lärande. Du har efter avslutad utbildning möjlighet att vidareutbilda dig till förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Din utbildning

Inriktningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om olika verksamheter som förskola, skola och fritidshem. Inriktningen lär dig att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda olika aktiviteter.

Du lär dig att bemöta barn i olika åldrar och i olika situationer.

Under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) skapar du kontakter som kan underlätta din framtida anställning.

För dig som saknar betyg från grundskolan erbjuder vi också yrkesintroduktion och PRIV.

Under din utbildning har du möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörigt.

Efter din utbildning

Du får en yrkesexamen och kan direkt börja jobba som barnskötare eller elevassistent.

Du får kunskaper inom pedagogiskt arbete som också underlättar för fortsatta studier till förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Lärling

Den här inriktningen kan du även läsa som lärling. Kontakta SYV eller skolan för mer information.

Frågor om programmet?

Inga frågor är dumma frågor! Välkommen att fråga: 

Jennifer Wall
Rektor Barn- och fritidsprogrammet
Mobil: 070-205 58 19
E-post: jennifer.wall@educ.goteborg.se