Foto: Gunnar Sjöstedt

Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar

Utbildningen till idrottsplatspersonal innebär skötsel och drift av idrottsanläggningar, exempelvis ishallar, fotbollsplaner, inomhus och- utomhusbad och sporthallar.

Din utbildning

Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat underhåll av fastigheter och grönområden, planering och förberedelser inför turneringar och evenemang. Stor del av arbetet utgörs av service mot kommunens föreningar som nyttjar anläggningarna. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra daglig tillsyn på maskiner, redskap och lokaler.

Vid Burgården utbildningscentrum till idrottsplatsarbetare utbildar vi även våra elever till massörer och utvecklar deras entreprenörsanda inom Ung företagsamhet (UF) och gymnasiearbete.

Lärling

Den här inriktningen kan du även läsa som lärling. Kontakta SYV eller skolan för mer information.