Foto: Marie Ullnert

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsprogrammet är för dig som inte ännu har tillräckligt antal godkända betyg från grundskolan för behörighet till nationellt yrkesprogram.

Om utbildningen 

En yrkesintroduktion kan läggas upp på två olika sätt; Yrkespaketspåret eller Betygsspåret. Yrkesspåret är för dig som vill veta mer om yrkeslivet och direkt komma ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Betygspåret är för dig som siktar mot att komma in på ett nationellt yrkesprogram och vill satsa mer på studier på skolan. Här kan du läsa mer om det två spåren.

Yrkesintroduktion - Betygspåret

På Yrkesintroduktion- Betygspåret läser du de ämnen du saknar för att få behörighet till att söka ett nationellt yrkesprogram. Utöver detta läser de yrkeslektioner för att få en fördjupad introduktion till kurserna på det yrkesprogram som du sedan vill söka till. Det nationella yrkesprogram du kan välja är:

  • Barn- och Fritidsprogrammet
  • Hotell- och Turismprogrammet
  • Hantverksprogrammet -Textil design
  • Hantverksprogrammet - Hår- och Makeupstylist
  • Naturbruksprogrammet, Djur

Under din utbildning

Under din utbildning kommer du att läsa två till sju grundskoleämnen, inklusive kärnämnena. En dag i veckan har du yrkeslektion med yrkeslärare från skolan i våra metodsalar. Under läsåret har du Under läsåret kommer du att vara ute på praktik i två veckor.

Efter din utbildning

Efter ett år på Yrkespaketspåret  är målet att du är behöriga till ett nationellt yrkesförberedande program, alternativt behörighet till programinriktad individuellt val (IMV).

Yrkesintroduktion - Yrkespaketspåret

Yrkesspåret är för dig som vill lära dig grunderna inom ett yrke. Yrkespaket är en  kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket.

Under din utbildning

Under din utbildning läser du de kärnämnen du saknar från grundskolan, i första hand svenska/svenska som andraspråk tillsammans med de gymnasiekurser som ingår något av de två nationella yrkespaket som finns på Burgårdens gymnasium;

Barnskötare - Elevassistent

Yrkespaket med kurser från Barn- och fritidsprogrammet har utformats för arbete inom pedagogisk verksamhet. 

Våningsservice
Yrkespaket med kurser från Hotell- och turismprogrammet har utformats för arbete i konferens, reception, frukost och städning. 

Under din utbildning kommer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst halva din studietid. Lärare från skolan kommer besöka dig på din APL-platser regelbundet för att tillsammans med handledare bedöma dina kunskaper.

Efter din utbildning

Efter genomförd utbildning på yrkespaketspåret får du ett gymnasieintyg. Målet är att du som elev ska bli anställningsbar inom det yrke som yrkespaketet är utformat för. Om du senare vill ta en gymnasieexamen kan du komplettera dina kurser på vuxenutbildningen.
 

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.
 

Frågor om programmet?

Inga frågor är dumma frågor! Välkommen att fråga:

Martin Sävfors
Utvecklingsledare på Yrkesintroduktion
E-post: martin.savfors@educ.goteborg.se
Mobil: 072-501 28 25