Aktivitet

På Eldorado erbjuder vi dig som har en grav intellektuell funktionsnedsättning och bor i Göteborg handledning i olika aktiviteter. Tillsammans med dina närstående eller personal kan du komma och prova på olika aktiviteter, så som handledning i till exempel samspel, kommunikation eller musik. Vår målsättning är att skapa aktiviteter där du kan vara delaktig och aktiv själv.