Prova-på

Välkommen att prova på Eldorados olika aktiviteter under handledning! Prova-på startar igen vårterminen 2019. Det går ändå bra att skicka in "Intresseanmälan Prova-på" (se länk nedan). Blanketten ska postas till: Dalheimers hus Eldorado, Slottsskogsgatan 12, 41453 Göteborg

Det här är Prova-på

Vi erbjuder dig med grav intellektuell funktionsnedsättning boende i Göteborg handledning i musik, kommunikation och aktivitet. Syftet kan vara att hitta nya aktiviteter, kommunikationssätt eller få ny inspiration. Prova-på består av fem tillfällen som alla dokumenteras.

Besök 1
Vid första besöket träffas endast besökarens medföljare (förälder, assistent, personal) och två handledare från Eldorado. Vi går igenom personens intressen och resurser och gör en planering för besök 2-4.

Besök 2-4
Här får du provar olika aktiviteter tillsammans med handledare. Vi utgår från den planering som gjorts och tar till vara på idéer som sker under besöken.

Besök 5
Vid sista besöket träffas endast besökarens medföljare och handledarna. Vi tar del av varandras erfarenheter och jämför våra upplevelser av besöken. Vi pratar om hur fortsatta aktiviteter kan läggas upp.

Här kan du hämta Intresseanmälan Prova-på för utskrift.