Foto: Eldorado

Köra på slinga

Välkommen att prova Eldorados elrullstol eller AKKA-platta som körs på slinga.

Att själv kunna styra sin förflyttning är viktigt för utvecklingen av sinnessystemen, förståelsen av rumsuppfattningen och upplevelsen av orsak-verkan. Eldorados elrullstol och AKKA-platta ger dig möjlighet till att själv starta, stanna och påverka förflyttningen på slingan. Rörelseupplevelsen ökar nyfikenheten, intresset för att du ska ta egna initiativ till aktivitet och ger dig ökad självkänsla.

Med hjälp av en manöverkontakt styr du själv elrullstolen och kan åka på upptäcktsfärd genom Eldorados miljöer. Vi har också en AKKA-plattan, maxvikt 40 kg, som du kan köra upp din egen rullstol på. Eldorados handledare hjälper till med sittställning och styrsätt utifrån olika behov och möjligheter.

Av säkerhetsskäl får elrullstolen och AKKA-plattan endast användas tillsammans med Eldorados handledare.