Foto: Eldorado

Rummet är fullt med leksaker och vardagsföremål som kan stimulera till aktivitet och kreativitet. Man lär så länge man leker och genom att erbjuda en mångfald av föremål kan vi locka till utforskande, samspel och kommunikation.  

Lek och lust är grunden till olika färdigheter vilket kan ge varje person möjlighet att stimulera sina sinnen, utveckla sina förmågor och lära sig själv. Egen aktivitet utvecklar personens kognitiva förmågor gällande uppfattningen om rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak-verkan.  

Du kan även ta med dig saker från idébanken för att använda i de andra rummen.

Grip och du ska begripa!