Foto: Eldorado

Stå- och gåskena

Välkommen att prova stå och gå med hjälp av takskenan i Eldorados korridor.

Eldorados stå- och gåskena lockar till rörelseglädje, skapar förutsättningar för egen aktivitet och socialt samspel. När du står och går stimuleras och samordnas flera olika sinnessystem, framför allt balans- och rörelsesinnet, led- och muskelsinnet samt synen.

Stå- och gåskenan är en 15 meter lång takskena med tillhörande taklyft samt lyftbyxor i olika storlekar. Skenan med lyftbyxan ger dig frihet att röra dig med mer eller mindre avlastning av kroppstyngden. Den lyfter säkert och tillåter dig att gå och röra dig utan risk att falla till golvet.

Av säkerhetsskäl får stå- och gåskenan endast användas tillsammans med Eldorados handledare.