Kultur och fritid

Eldorado är en mötesplats dig som har intellektuella funktionsnedsättningar. Vi erbjuder olika typer av aktiviteter så som musikkafé, teckenträff, Eldoradofestival m.m. Vår ambition är att erbjuda ett varierat kultur- och fritidsprogram i en inspirerande, tillgänglig och tillåtande miljö.