Foto: M K

Teckenträffar

Varje termin träffas vi som vill använda tecken när vi kommunicerar.

Vi använder tecken för att förstå och göra oss förstådda till de vi träffar. Alla är välkomna oavsett kunskaper i teckenkommunikation.

Ibland träffas vi kring olika teman och aktiviteter t ex läsa teckenbok, gå skattjakt, sjunga teckensånger och titta på konst.

I vårt Kalendarium kan du läsa och boka dig på våra Teckenträffar.