Kunskap

Du som möter människor med intellektuell funktionsnedsättning kan fylla på med kunskap på Eldorado. Vi har ett brett utbud och vår ambition är att spegla utvecklingen inom området och att ”vara först med det senaste".

Eldorado är ett kunskapscentrum för hela Göteborg Stad därför erbjuder vi dig som boende eller personal inom staden ett subventionerat pris på våra utbildningar. Vi kan skräddarsy och utforma utbildningar för er verksamhet, antingen hos er eller på Eldorado. I vårt kalendarium kan du få information och anmäla dig till de aktuella utbildningarna.

För dig som är personal och närstående till personer med grav intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg och som planerar att använda Eldorados aktivitets- och sinnesrum erbjuder vi en kostnadsfri introduktionsutbildning.

Studiebesök erbjuder vi arbets- eller utbildningsgrupper men även andra intresserade för att ge en inblick i Eldorados verksamhet. Besöket innehåller information om vår verksamhets syfte och mål, fika i Eldorados Kafé och en guidad rundvandring i lokalerna.

Eldorado erbjuder även handledning i miljöer. Vi ger tips och idéer om hur ni kan utforma, använda och utveckla era miljöer till så de främjar aktivitet och kommunikation. 

Eldorado arbetar ständigt med att förbättra livssituationen för människor med grav intellektuell funktionsnedsättning bland annat genom projekt. I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har Eldorado, i samverkan med forskare från Göteborgs universitet, utvecklat en samspelsguide. Den visar hur vi i omgivningen, personal eller närstående, kan göra för att ge förutsättningar för att skapa ett gott samspel.