Handledning i miljöer

Du som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar kan fylla på med kunskap hos Eldorado. Hos oss kan du få handledning i att utforma miljöer och kommunikation och vår ambition är att spegla utvecklingen inom området och att ”vara först med det senaste".

För tillfället tar vi inte emot deltagare till introduktionsutbildningarna eftersom Eldorado ska flytta till Dalheimers hus. Läs mer på Eldorado flyttar.

Allt fler verksamheter i Göteborg har skapat miljöer liknande vår på Eldorado. I verksamheterna används miljöernas möjlighet att påverka utvecklingen hos personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Våra handledare kommer till er och erbjuder handledning. Vi ger tips och idéer om hur ni kan använda era miljöer till så de främjar aktivitet och kommunikation. 

Vill du veta mer kan du kontakta oss.