Utbildningar

Eldorados utbildningar riktar sig till dig som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill ge dig nya verktyg för att förstå, bemöta och skapa så goda förutsättningar som möjligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning att bli delaktiga och få inflytande över sin livssituation. Obs! Utbildningsutbudet för hösten 2018 är bantat på grund av arbetet med Eldorados flytt. Utbildningarna ges från och med september 2018 i den nybyggda konferensavdelningen på Dalheimers hus.

Allmänt om Eldorados utbildningar

Eldorado är ett kunskapscentrum för hela Göteborg Stad. Därför erbjuder vi dig som boende/personal inom Göteborgs Stad ett subventionerat pris på alla våra utbildningar. Vi kan skräddarsydda och utforma utbildningar för er verksamhet, antingen på Eldorado eller komma till er. I vårt Kalendarium kan du se de aktuella utbildningarna för denna period.

Tecken som AKK - nybörjare

Att kommunicera tillhör människans grundläggande behov. Att använda tecken som ett alternativt och/eller kompletterande kommunikationssätt stödjer många personer i deras kommunikationsutveckling. Utbildningen ger teori såväl som praktisk övning.

Innehåll

 • TAKK  (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
 • Andra former av tecken som används i kommunikation
 • Handformer
 • 12 folktecken
 • Basordförråd: alfabet, siffror, pronomen, familj och släkt, färg, kläder, dagar, månader, årstider, tidsuttryck, mat, känslor, djur, verb med mera.

Omfattning: Tre halvdagar eller fyra kvällspass
Utbildningsledare: Maria Olsson, leg. logoped.

Tecken som AKK - fortsättning

Att kommunicera tillhör människans grundläggande behov. Att använda tecken som ett alternativt och/eller kompletterande kommunikationssätt stödjer många personer i deras kommunikationsutveckling. I utbildningen repeterar och utökar du ordförrådet från Tecken som AKK nybörjare och mer fokus läggs på egen användning.

Innehåll

 • Repetition av Tecken som AKK nybörjare
 • Ordförråd: nya tidsuttryck, ägo- och hjälpverb, nya känslor och tillstånd, nya verb, väder och natur, skolämnen, fordon, idrott, sånger med mera.

Förkunskaper: Genomförd Tecken som AKK nybörjare eller motsvarande förkunskaper.
Omfattning: Tre halvdagar eller fyra kvällspass
Utbildningsledare: Maria Olsson, leg. logoped.

Tidig taktil kommunikation

Att kommunicera tillhör människans grundläggande behov. För personer på en tidig utvecklingsnivå är det sinnliga utforskandet och det ickeverbala uttrycket centralt för att kommunicera. Har personen även en synnedsättning blir det taktila sinnet extra viktigt. Att kommunicera taktilt innebär beröring och kroppskontakt.

Innehåll

 • Tidig kommunikation
 • Taktila tecken
 • TaSSeLs (Tactile Signing for Sensory Learners)
 • Förhållningssätt och bemötande vid taktil kommunikation

Omfattning: En heldag
Utbildningsledare: Linn Johnels, musikterapeut och pedagog, Carina Rådenmark, pedagog, och Alexandra Gozon, utbildningskoordinator.

Interaktiv musik - Fördjupningsutbildning

Du får utveckla det koncept som du arbetade med i grundutbildningen. Vi går igenom nytt material och metoder att arbeta med musik och samspel. En del av dagen utgår från frågeställningar och utvecklingsområden som deltagarna vill ha hjälp med. Det kan vara alltifrån hur man kan utveckla musiksamspel med en specifik individ eller i en verksamhet, eller få inspiration till hur man kan använda tekniska hjälpmedel i musiksamspel.

Innehåll

 • Fler praktiska övningar för samspel med instrument, röst och rörelse
 • Olika samspelstekniker som gynnar musiksamspel
 • Musik från olika delar av världen
 • Upplevelsemusik med vibrationer.

Förkunskaper: Genomförd Interaktiv Musik utbildning, 3 dagar.
Omfattning: En heldag
Utbildningsledare: Linn Johnels, musikterapeut och pedagog och David Vessby, musikpedagog.

Att mötas utan ord - En introduktion till musikterapi

Nästan alla människor har en relation till musik. Vi skrattar, gråter, tröstar oss eller städar till musik. Forskning visar att musik är bra för din hälsa och många ser musik som terapi.

Musikterapi är ett hälsovårdande yrke där vi använder musik för att erbjuda människor en möjlighet att uttrycka tankar, känslor, kropp och själ med hjälp av olika instrument, rösten eller inspelad musik.

Musikterapi kan ha olika inriktning och med personer med omfattande funktionsnedsättningar kan musiken bli ett viktigt kommunikationssätt och ett sätt att uttrycka sina känslor och vem man är.

Under dagen varvas praktiskt upplevande med teori. Du får både spela själv, lyssna och uppleva vad musikterapi kan vara. Vi går igenom hur och med vilka musikterapi kan användas och vad det finns för forskningsbelägg. Vi går också igenom hur musikterapi med personer med omfattande funktionsnedsättningar kan läggas upp och går igenom några praktiska samspelstekniker.

Omfattning: En heldag
Utbildningsledare: Linn Johnels, musikterapeut och pedagog och Lovisa Samuelsson, musikterapeut.

Samtalsmatta

Metoden Samtalsmatta från Talking Mats Ltd i Skottland, är ett sätt att hjälpa personer att uttrycka sina åsikter om något, t ex vad man tycker om en aktivitet.  I Samtalsmatta använder man bilder för att illustrera det man frågar om. En visuell skala används för att visa det man tycker.

Utbildningen ges av licensierad utbildningsledare. För mer information om metoden

http://www.talkingmats.com/

Innehåll

 • Teori om Samtalsmatta. Vad innebär Samtalsmatta, hur metoden ska användas och för vilka den är till för.
 • Praktiska moment och exempel
 • Genomgång och diskussion av hemuppgift; du som deltagare har valt ämne och tagit fram bilder och filmat när du använder Samtalsmattan med någon.

Omfattning: Två heldagar, mellan kl. 9-15
Utbildningsledare: Maria Olsson, leg. logoped.

Workshop: Att använda kommunikationskartor i surfplattan

Du får lära dig hur du kan tillverka kommunikationskartor i surfplatta för personer som använder bilder i sin kommunikation. Ta med en egen surfplatta.

Innehåll

 • Vilken app ska jag välja? Genomgång av olika appar som kan användas för att göra kommunikationskartor i en surfplatta.
 • Vad man bör tänka på innan man sätter igång. Vilka bilder kan man använda, ordval och struktur.

Omfattning: Ett tvåtimmars pass
Utbildningsledare: Carina Rådenmark, pedagog.

Workshop: Kommunikationspass

Workshop för dig som känner någon med kommunikationssvårigheter. Ett kommuni­kationspass är ett positivt sätt att presentera sig själv på, vem man är och hur man vill bli bemött. I mötet med nya personer kan ett kommunikationspass vara extra viktigt för att fortare tillsammans hitta ett bra samspel. I ett kommunikationspass kan omgivningen läsa, se bilder och foton om personen för att kunna bemöta och kommunicera med personen på ett konsekvent och bra sätt. Här finns mer information communicationpassports.org.uk/Home

Innehåll

 • Teori och exempel på användning och utformning av kommunikationspass.
 • Praktiskt moment, skissa med penna och papper eller medhavd dator för att påbörja arbetet med ett anpassat kommunikationspass.

Omfattning: Ett tvåtimmars pass
Utbildningsledare: Maria Olsson, leg. logoped.

Interaktiv musik

I musiken kan vi mötas utan ord och på lika villkor. Varje individ bidrar med sina unika kvaliteter och resurser. I vårt förhållningssätt är musik lekfull och möjliggör vägar till kommunikation och aktivitet. Musik kan erbjuda utmaningar och skapa lugn. Musik kan vara ett uttryck för känslor och identitet.

Vi tror att den egna upplevelsen är viktig för ökad förståelse. Att ha kunskap om teorierna bakom praktiken är viktiga inte minst för att kunna argumentera för sin musikaliska verksamhet. Utbildningen omfattar tre dagar varav en är uppföljningsdag.

Utbildningen vänder sig till dig som vill få idéer att starta upp eller utveckla din musikaliska verksamhet. CD-skiva och nothäfte ingår i avgiften.

Innehåll

 • Praktiskt samspel med instrument, röst och rörelse
 • Sånger för att skapa aktivitet och delaktighet
 • Utformning av musikstund
 • Specialinstrument för olika behov
 • Användbara musikappar till smartphones/surfplattor
 • Teoretisk grund – Tidig kommunikation
 • Musikpedagogiska strategier och metoder
 • Evidens och forskningsöversikt
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Uppgift att genomföra till uppföljningsdagen där du får redovisa tillämpade kunskaper

Omfattning: Tre heldagar, klockan 9-16
Utbildningsledare: Linn Johnels, musikterapeut och pedagog och David Vessby, musikpedagog.

Tid och tidsuppfattning

Tid är komplicerat och det är inte alltid så lätt att förstå de konsekvenser en nedsatt tidsuppfattning kan få i vardagen. Att ha förståelse för hur personer på olika utvecklingsnivåer kan uppleva tid är viktigt för att kunna erbjuda stöd i olika aktiviteter. Personer som inte kan hantera sin tid blir ofta beroende av andra och får inte uppleva självständighet eller kontroll. Under utbildningen får du en teoretisk grund i hur vi utvecklar vår tidsuppfattning och en ökad förståelse för hur man kan tänka för att kompensera vid en annorlunda tidshantering. Utbildningen vänder sig till anhöriga eller personal som träffar personer med funktionsnedsättning vilket gör att de upplever och hanterar tid på ett annorlunda sätt.

Innehåll

 • Teori kring tid, tidsuppfattning och tidshantering.
 • Hur man kan tydliggöra och kompensera bristande tidsuppfattning.
 • Tidshjälpmedel.
 • Träning av tiduppfattning.
 • Diskussion kring praktiska strategier och förhållningssätt.

Omfattning: En halvdag, klockan 9-12
Utbildningsledare: Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut.

Jag mår bra av färg

Om att skapa stimulerande och tillgängliga miljöer för aktivitet. Färger kan påverka tankar, känslor och humör. Starka färger stimulerar och lockar till sig uppmärksamhet, men kan också tjäna som varningssignaler.

Innehåll

Olika teorier om färg och hur de påverkar oss ur olika perspektiv.
Information om hur olika synnedsättningar och ögonsjukdomar påverkar synen.
Tips och idéer på strategier i vardags-miljön som underlättar för personen med synnedsättning.
Du får uppleva hur det kan vara att ha olika synnedsättningar genom att prova på fingerad optik under en rundvandring i Eldorados sinnesstimulerande miljöer.
Hur du med färg och kognitivt stöd kan skapa miljöer för både lugnande och vitaliserande aktiviteter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Ljusets betydelse.

Omfattning: En halvdag, klockan 9-12
Utbildningsledare: Linn Johnels, musikterapeut och pedagog och Eila Simonsson, syninstruktör.

Att använda kommunikationskartor i surfplattan

Utbildningen tar upp hur vi kan tillverka kommunikationskartor i surfplatta för personer som använder bilder i sin kommunikation. Ta med en egen surfplatta.

Innehåll

 • Vilken app ska jag välja? Genomgång av olika appar som kan användas för att göra kommunikationskartor i en surfplatta.
 • Vad man bör tänka på innan man sätter igång. Vilka bilder kan man använda, ordval och struktur.
 • Praktiska moment där du får tillfälle att tillverka en kommunikationskarta.
 • Utbyte av erfarenheter med andra deltagare.

Omfattning: En heldag, klockan 9-16
Utbildningsledare: Carina Rådenmark, pedagog.

Grundkurs i AKK

Utbildningen riktar sig till personal och anhöriga till personer som till största del använder kroppsrörelser och ljudande i sin kommunikation och som har svårt att förstå tal, tecken och bildkommunikation. Hur kan vi som samspelspartners underlätta förståelsen av det som händer och sägs till personen? Hur kan vi som samspelspartners stödja och utveckla den kommunikation personen har?

Innehåll

 • Utveckling av språk och samspel
 • Genomgång av olika kommunikationssätt
 • Rollen som samspelspartner
 • Praktiskt arbete med utgångspunkt från fiktivt eller verkligt samspel: vad gör samspelspartnern och vad gör personen med kommunikationssvårigheter. Hur kan kommunikationen utvecklas och vad kommer att krävas.
 • Under utbildningens tre halvdagar varvas teori med egna praktiska uppgifter kring kommunikation, liksom hemuppgifter mellan tillfällena.

Omfattning: Tre halvdagar, klockan 9-12
Utbildningsledare: Maria Olsson, leg. logoped.

Lär dig styra Ipad med kontakter

Arbetar du med personer som har svårt att använda Ipad själva på grund av motoriska och intellektuella svårigheter? Den här utbildningen ger dig idéer hur du kan koppla till hjälpmedel för att styra en Ipad. Visste du att en manöverkontakt kan göra nästan vilken rörelse som helst på skärmen, i vilken app som helst? Till exempel kan man bläddra blad i dagboksappar som BookCreator, sätta igång film och musik, ta kort, måla med mera. Det finns olika appar som är programmerade för att kunna styras av manöverkontakter. Har du med egen Ipad lämnar du utbildningen med olika tillämpningar/inställ­ningar som du direkt kan använda i din verksamhet.

Innehåll

 • Funktioner/hjälpmedel som kan vara bra att veta då man använder sig av Ipad tillsammans med personer med motoriska och intellektuella funktionshinder.
 • Genomgång av utrustning man behöver för att kunna styra en Ipad med manöverkontakter.
 • Fördjupning i vissa appar som är programmerade till kontaktstyrning.
 • Praktiska moment: Prova att använda sig av olika hjälpmedelsinställningar i Ipad:en.

Omfattning: En heldag, klockan 9-16
Utbildningsledare: Maria Olsson, leg. logoped och David Vessby, musikpedagog.

Vad kännetecknar ett gott samspel?

Hur kan vi som omgivning utveckla och förbättra kvaliteten på samspelet med personer med intellektuella funktionsnedsättningar? Idag finns det mycket forskning som visar på hur viktiga vi i omgivningen är för att det ska bli ett lyckat samspel med personen med funktionsnedsättning.

Innehåll

 • Teori om funktionsnedsättningar med fokus på verklighetsuppfattning, kommunikationsutveckling och social motivation hos personer med omfattande intellektuella funktionsnedsättningar.
 • Vad säger forskningen? En genomgång av en aktuell kunskapsöversikt på området.
 • Praktiska strategier för hur vi som omgivning kan optimera möjligheterna för personen att kommunicera och samspela.
 • Vi kommer gå igenom beprövade och evidensbaserade samspelsmodeller och videoobservationsteknik.

Omfattning: En heldag, klockan 9-16
Utbildningsledare: Linn Johnels, musikterapeut och pedagog och Carina Rådenmark, pedagog.

Våra sinnen

Funktion och samspel

Genom våra sinnen får vi information från vår egen kropp och vår omgivning. Vad vi upplever med våra sinnen är individuellt och beroende av fysiska förmågor samt våra tidigare erfarenheter. Hur vi reagerar på olika sinnesintryck är också individuellt och kan variera från situation till situation. Genom teori och praktisk tillämpning får du ökad förståelse om hur våra sinnen fungerar. Utbildningen vänder sig till anhöriga eller personal som träffar personer som har en funktionsnedsättning vilket gör att de upplever sinnesintryck på ett annorlunda sätt.

Innehåll

 • Teori om sinnessystemen, deras funktion och samverkan med andra sinnen och motorik.
 • Hur yttrar sig en annorlunda sensorik.
 • Över- och underkänslighet samt sökande av sensoriska stimuli.
 • Att använda sinnena för att öka och sänka vår vakenhet.
 • Praktiska strategier och förhållningssätt.

Omfattning: En heldag, klockan 9-16
Utbildningsledare: Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut.

Jag känner det i kroppen

I den här utbildningen kommer vi att praktiskt göra material som du har användning för i din verksamhet. Vi skapar material som ger en taktil upplevelse av musik och ljud som stimulerar till egen aktivitet. Du kommer även praktiskt få tillverka material som vibrerar när man trycker på dem, med och utan manöverkontakter. Material ingår.

Innehåll

 • Praktiska övningar där du får lära dig
 • Att löda.
 • Göra en vibrationsburk
 • Göra taktil ljudkudde – utan förstärkare/med förstärkare.
 • Göra en vibrationsrulle som styrs av manöverkontakt.

Omfattning: En heldag, klockan 9-16
Utbildningsledare: Carina Rådenmark, pedagog och David Vessby, musikpedagog.

Musik, samspel, kommunikation
– en introduktion till ”Musical Interaction”

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på att använda musiken som ett medel för kommunikation och socialt samspel. Sutherland House School i Nottingham, England är en specialskola för barn och ungdomar med kommunikativa funktionsnedsättningar, framförallt autism. Skolan har utvecklat MI (Musical Interaction) som ett lekbaserat arbetssätt för att stödja kommunikativ och språklig utveckling, där musiken motiverar och tydliggör. Metoden är vetenskapligt underbyggd och utvärderad.

Utbildningen ger en introduktion till arbetssättets teori och praktik. Vi tar upp den teoretiska grunden till MI och går igenom vilka delar som ingår i arbetssättet. Kursen innehåller också flera moment där du själv får möjlighet att arbeta praktiskt och lära dig nyskrivna sånger i anslutning till de olika momenten i arbetssättet.

CD-skiva och nothäfte ingår.

Omfattning: En heldag, klockan 9-16
Utbildningsledare: Linn Johnels, musikterapeut och pedagog.