Om oss

På Eldorado erbjuder vi aktiviteter, kultur, utbildning och handledning kring personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Eldorados målsättning är att skapa ökade möjligheter till egen aktivitet, delaktighet och möjlighet att själv kunna påverka sin livssituation.

Våra aktiviteter

Bor du i Göteborgs Stad och tillhör vår målgrupp är det kostnadsfritt att besöka våra sinnesrum.

Bor du utanför Göteborgs Stad och tillhör vår målgrupp och vill besöka Eldorados sinnesrum kan du komma på öppen lördag.  Du kan också besöka Musikkafé på onsdagskvällar.

Handledning

Du som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar kan fylla på med kunskap hos Eldorado. Hos oss kan du få handledning i att utforma miljöer och kommunikation.  

Arbetar du i Göteborg med målgruppen kan vi erbjuda dig handledning i aktivitet och kommunikation samt förmedla tips och idéer kring utformning av miljöer. Läs mer på sidan Handledning.

Utbildningar

Eldorado ger utbildningar som riktar sig till dig som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Du kan läsa mer om våra utbildningar på sidan Utbildningar.

Besök oss gärna på Facebook.