Värdegrund

På Eldorado har vi en kunskaps- och värdegrund som vi arbetar efter. Vi har också förhållningssätt när vi möter personerna som besöker oss.

Kunskaps- och värdegrund

 • På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser – det som motiverar och fungerar.
 • Individens egen aktivitet är viktig för att utveckla såväl kognitiva som motoriska förmågor.
 • I vår kommunikation speglar, bekräftar och svarar vi på personens handlingar och initiativ och tolkar dem som avsiktliga
 • Alternativa och kompletterande kommunikationssätt utgör viktiga nycklar till utveckling för många.
 • Lekfullhet, humor och glädje möjliggör meningsfulla möten.

Förhållningssätt i sinnesrummen

 • Utgå från det personen tycker om att göra.
 • Skapa aktiviteter där personen kan lyckas.
 • Förbered personen på vad som kommer att hända.
 • Observera alla reaktioner hos personen.
 • Ta tillvara på och besvara personens initiativ.
 • Upprepa aktiviteter så att personen kan förvänta sig vad som ska hända och på så sätt påverka.
 • Lyssna, vänta, låt det ta tid.

Fråga gärna personalen på Eldorado om du undrar något eller vill diskutera vidare!

Informationen i pdf:

Eldorados kunskaps- och värdegrund