Bild: RFSL

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Fritid i Centrum aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. För oss betyder det att alla människor som besöker oss ska känna sig välkomna och trygga - oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Som ett led i detta är verksamheten inom Fritid i Centrum HBTQ-certifierad och fortsätter aktivt att arbeta normkritiskt och normkreativt.

HBTQ-certifieringen är en utbildning i regi av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) med fokus på likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa mer om RFSL:s HBTQ-certifiering