Foto: Fritid i Centrum

Har ni tankar på ett arrangemang ni vill genomföra, ett LAN, en modevisning, spelning, projektarbeten eller något annat? Letar ni lokaler, samarbetspartners eller behöver ni hjälp med att söka projektpengar?

Boka in ett möte med oss! Du kan också börja med att botanisera lite bland informationen och länkarna här nere.

Detta kan Fritid i Centrum göra ekonomiskt

Vi på Fritid i Centrum stöttar ungdomsarrangemang och idéer ekonomiskt. Det sker dock ej genom utbetalning utan främst genom att t.ex. betala vissa fakturor som uppkommer! Vi har emellertid vissa kriterier för att kunna göra detta. Kom med en förfrågan till oss så träffas vi för ett möte!

Här hittar du ansökningsblankett, med information och formulär att fylla i.

Här hittar du redovisningsblankett som ska fyllas i efter avslutat arrangemang.

Stadsdelspengar

Stadsdelen Centrum har också, precis som alla stadsdelar, pengar att bidra med för att stödja föreningar och aktiviteter som riktar sig till ungdomar. Föreningsstödet är uppdelat i föreningsbidrag och projektstöd.

Här kan du läsa mer om föreningsstöd i stadsdelen Centrum, Göteborgs stad

Bidrag att söka inom Göteborgs Stad

Det finns också möjligheter att söka pengar från kommunen centralt, genom stöd, bidrag och stipendier.

Här kan du läsa mer om bidrag, stipendier och föreningar i Göteborgs Stad

Staden erbjuder också ett stipendium till dig som är mellan 18 och 25 och vill anordna något kulturevenemang. Stipendiet kallas En Snabb Slant. Du kan få mellan 2 000 och 20 000 kronor.

Här hittar du hittar mer information om En snabb slant

Andra aktörer att söka pengar ifrån

Det finns också möjligheter att hitta stöd utanför kommunen, regionalt och nationellt. Här är en lista med länkar till olika platser där du kan ta en titt.

Hos den ideella föreningen KulturUngdom kan du söka så kallade K-pengar. Länk till KulturUngdoms sida om K-pengar

Samverksansmodellen Filmcloud vill stimulera unga filmares utveckling i Västra Götalandsregionen. Länk till Filmclouds bidragssida.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetar med ungdomsfrågor på statlig nivå. Där kan man söka pengar till olika projekt och verksamheter. Länk till MUCF:s sida om bidrag.

Allmänna arvsfonden stöttar engagemang för att ge barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning en bättre verklighet. Länk till Allmänna arvsfonden.

Kulturrådet ger bidrag bland annat för att främja ett jämställt kulturliv. I alla delar ska det finnas ett barn- och ungdomsperspektiv. Länk till kulturrådets sida om bidrag

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte ska främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder. Till stiftelsen Folke Bernadottes minnesfonds sida

Craafordska stiftelsen vars medel bland annat ska syfta till att främja ”vård, fostran och utbildning av barn och ungdom”. Till Craafordska stiftelsens sida.

Sverok Väst är en del av spelförbundet Sverok och ger föreningar stöd till dig som vill arrangera spelträffar. Till Sverok Västs föreningsstödsida

Fritidsforum är ett riksförbund som ger mikrobidrag till mindre projekt. till Fritidsforums sida

Vi unga (mejl skickat om ”snabba slanten” fortfarande är aktuell)

Kulturbryggan är konstnärsnämndens alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare och ska kunna ta ekonomiska och konstnärliga risker för att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck. Till Kulturbryggans sida för att söka stöd

Och här länkar till sidor där du kan botanisera bland ännu fler fonder och organisationer med mer att söka pengar ifrån Allmänna arvsfondens lista