Drogpolicy

Hvitfeldtska är numera Sveriges enda certfierade gymnasieskola ang. arbete mot droger. Läs om detta i följande information.