Familjecentrerat arbetssätt

Göteborgs Stad storsatsar, tillsammans med Västra Götalandsregionen, på familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler.

Familjecentraler som nav i arbetssättet

Familjecentralerna blir ett nav för arbetet som även ska ske på flera andra arenor i stadsdelarna där föräldrar finns. I alla stadsdelar anställs koordinatorer som ska samordna och stärka det familjecentrerade arbetet i stadsdelen.

Alla stadsdelar ska ha familjecentraler

Familjecentraler ska etableras i alla stadsdelar i Göteborg och fler där det behövs som mest. I Göteborg finns redan sju familjecentraler och åtta nya är planerade. Föräldrar ska känna att man kommer rätt med sina frågor, oavsett vad det handlar om. Stöd och service till familjer ska kännas nära var man än bor.

Familjen stärks utifrån sina egna villkor

Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Att stärka familjen genom att utgå från deras villkor är kärnan i arbetet. På så vis kan barn få en god start i livet och fortsatt goda uppväxtvillkor.

Läs mer

Om Göteborgs Stads familjecentraler på goteborg.se

Avsiktsförklaring familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg

Vägledning familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg

Vägledning lokaler familjecentraler i Göteborg

Vägledning Öppna förskolan i Göteborg

Samverkansavtal för familjecentral

Samverkanstorget.se: Familjecentrerat arbetssätt