Foto: Martin Wahlqvist

Minibibliotek

Minibiblioteken är en satsning från Kulturhuset Kåken för att öka läslusten.

Minibiblioteken är en slags boklådor som står på två olika platser i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Det ena står på Björnplan nära Kaggeledstorget, alltså nära tennisplanen på grönområdet mellan Helleforsgatan och Uddeholmsgatan. Det andra invigdes den 12 maj på Stabbetorget.

Minibiblioteken är en satsning från Kulturhuset Kåken för att öka läslusten och närheten till litteraturen i lokalsamhället. De erbjuder en massa bra läsning, böcker du alltid velat läsa, barndomsfavoriter eller böcker att rekommendera till vänner. Här finns något för alla!

Hittar du en bok som du gillar är det bara att låna och läsa tills du är klar. Återlämna den sedan till minibiblioteket. Lånet behöver inte registreras någonstans och att låna är gratis. Har du själv böcker att dela med dig av får du gärna ställa dem i minibiblioteket. Förhoppningen är att minibiblioteken ska adopteras av lokalsamhället och bli en självklar del av gatubilden.