Konstnär: Tony Roos

Vernissage 19 januari kl 13.00–15.00

Har klimatkrisen och finanskriserna förändrat konstvärlden? Behövs konst och konstnärer i dagens samhälle? Vilka ismer och tankeströmningar dominerar. Vilka analytiska redskap behöver vi i dag för att förstå konsten i tiden, och vilka ismer är på väg bort? Vad kommer efter den så kallade postmodernismen?

Konstnärsalliansen är en svensk intresseorganisation för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. I utställningen I tiden har ett antal till organisationen anslutna fritt tolkat samtidens ismer och tankeströmningar och hur vi kan använda dem för att förstå vår omvärld.

Utställningen pågår till den 15 februari.