Alla beviljade stöd

Här hittar du information om vilka som beviljats stöd. De senast beviljade stöden presenteras överst.

Stöd beviljade hösten 2018

Stöd beviljade våren 2018

Arkiv

Projekt- och verksamhetsstöd

I kulturstöds databas finns information om vilka som fått projekt- och verksamhetsstöd från år 2003 och framåt. Du kan söka på organisation, projektnamn, konstområde, typ av stödform och år.

Sök stöd beviljade år 2003 och framåt i databasen för kulturstöd 

Stipendier

I fillistan nedan kan du ladda hem ett dokument med namnen på de som fått kulturstipendium, författarstipendium och konsthantverksstipendium åren 1999-2015.