Stipendier

Du som är yrkesverksam inom konst- eller kulturlivet kan söka stipendier från kulturnämnden. Stipendierna finns i två former: dels kulturstipendier, dels arbetsstipendier för författare.

Syftet med stipendierna är att främja ett varierande kulturliv av hög konstnärlig kvalitet i Göteborg. Läs mer i riktlinjerna längst ned på denna sida. 

Båda stipendier delas ut i maj varje år. 

Kulturstipendier

Ansök om kulturstipendium

Vem kan ansöka om kulturstipendium?

Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 

Kulturstipendiet kan gå till dig som har en konstnärlig utbildning eller har minst tre års dokumenterad professionell konstnärlig erfarenhet, vilket innebär att du är eller har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang. 

Det är många som söker kulturstipendierna. När ansökningarna bedöms tar kulturnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde, så att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt.

Vem kan inte få kulturstipendium?

Studerande kan inte få detta stipendium och inte heller personer som har statlig inkomstgaranti för sin konstnärliga verksamhet.

Om du under de senaste åtta åren har fått stipendium från kulturnämnden i Göteborg kan du inte söka igen. Du kan inte heller få kulturstipendium samma år som du får arbetsstipendium för författare.

Hur mycket pengar kan du få?

19 personer får stipendium på 30 000 kronor.

När kan du ansöka?

Ansök senast 15 november 2018 klockan 12.00. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Stipendiet delas ut i maj 2019.

Information om när ansökan öppnar och när beslut tas

Arbetsstipendier för författare

Ansök om arbetsstipendium för författare

Vem kan ansöka om arbetsstipendium för författare?

Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 

Stipendium kan gå till författare som skriver skönlitterära verk eller essäistik, det vill säga kvalificerad kulturjournalistik, på svenska. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och serier för barn, ungdom eller vuxna.

Du som översätter skönlitterära verk från annat språk till svenska kan också ansöka om arbetsstipendium.

För att kunna få stipendium ska du ha gett ut eller översatt minst ett skönlitterärt verk under de senaste fem åren. Om du är dramatiker ska du ha skrivit eller översatt minst två verk de senaste fem åren. Dessa ska ha uppförts eller sänts i professionella sammanhang . Om du är essäist ska du de senast fem åren ha skrivit minst tre kvalificerade texter som publicerats i bok eller tidskrift.

Vem kan inte få arbetsstipendium för författare?

Studerande kan inte få detta stipendium. Du kan inte heller få stipendiet om du har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga verksamhet.

Om du under de senaste fem åren har fått stipendium från kulturnämnden i Göteborg kan du inte söka igen. Du kan inte heller få arbetsstipendium för författare samma år som du får kulturstipendium från kulturnämnden.

Hur mycket pengar kan du få?

Tre personer får arbetsstipendium på 50 000 kronor.

När kan du ansöka?

Ansök senast 15 november 2018 klockan 12.00. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Stipendiet delas ut i maj 2019.

Information om när ansökan öppnar och när beslut tas