Stöd för projekt

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Det finns ett stort projektstöd och ett mindre där du snabbare får beslut. Det finns också ett projektstöd för dig som är 18-25 år och flera projektstöd som är riktade mot olika typer av projekt.

Kontakta oss om du är osäker på om ditt projekt kan få projektstöd.

Längst ner på sidan finns handböcker för de olika projektstöden.

Projektstöd och projektstödet Pronto

Det finns två generella projektstöd. Det större projektstödet har två ansökningsperioder per år och där finns det ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Det mindre projektstödet, Pronto, kan du som mest söka 40 000 kronor från. Pronto kan du söka fyra gånger per år och du får snabbare svar än för en större projektansökan. 

Ansök om projektstöd

Ansök om projektstödet Pronto

Vad kan du få projektstöd för?

Projektstödet kan användas för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Exempel på projekt som tidigare fått stöd är scenproduktioner av teater- och dansgrupper, konsertserier av musikföreningar, uppläsningar av litteraturföreningar och utställningar av konstföreningar.

Stödet går till projekt som

 • är nyskapade inom sin genre
 • vänder sig till en publik i Göteborg
 • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • sker i samarbete med andra aktörer
 • gör nätverksarbete lättare
 • har flera finansiärer (eftersom det då är större möjlighet att genomföra projektet)

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka projektstöd för?

 • Projekt inom utbildningar. 
 • Projekt som till största del är kommersiella eller vinstinriktade.
 • Projekt som redan genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust).

Vem kan ansöka om projektstöd?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Vem kan inte få projektstöd?

 • Privatpersoner utan F-skattsedel.
 • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande.
 • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet.

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

För det stora projektstödet finns ingen övre gräns.

Om du söker belopp under 40 000 kronor har vi projektstödet Pronto som har kortare handläggningstid och fler ansökningstillfällen.

När kan du ansöka?

Ansök senast klockan 12.00. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Du kan söka det stora projektstödet en gång under våren 2019: 

 • Fredag 15 mars 2019 (för projekt som genomförs tidigast i juli 2019).

Projektstödet Pronto kan du söka två gånger under våren 2019:

 • Onsdag 30 januari 2019.
 • Onsdag 24 april 2019.

Information om när ansökningsperioderna öppnar och när beslut tas

En snabb slant - projektstöd för dig 18–25 år

Projektstödet En snabb slant är för dig som är ung och vill arrangera en utställning, en konsert eller någon annan kulturhändelse. Allt du behöver är en idé - vi kan hjälpa dig att förverkliga den.

Ansök om projektstödet En snabb slant

Vad kan du få En snabb slant för?

Till exempel fotoutställningar, breakdance jams, teaterföreställningar, konserter av alla möjliga slag, filmvisningar och kulturdebatter.

För att kunna få En snabb slant ska projektet vara publikt eller offentligt, och inte bara vända sig till en mindre grupp människor. 

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka En snabb slant för?

Det går inte att söka projektstödet för att betala ut pengar till dig själv eller till välgörenhet, och inte heller för projekt som ingår i en utbildning.

Vem kan ansöka om En snabb slant?

Du som är mellan 18 och 25 år och både bor och är folkbokförd i Göteborg. Det finns inga krav på konstnärlig utbildning. 

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Du kan ansöka om mellan 2 000 och 20 000 kronor.

När kan du ansöka om En snabb slant?

En snabb slant kan du söka när det passar dig - det finns inga deadlines. Ansök senast en månad innan ditt arrangemang, så att du hinner få pengarna i tid. Du får besked cirka tre veckor efter att du skickat in din ansökan.

Du kan inte ansöka om En snabb slant under jul och nyår och inte heller på sommaren. E-tjänsten är stängd 10 juni till 4 augusti 2019 och 9 december 2019 till 5 januari 2020.  

Projektstöd för interkulturella projekt

Syftet med projektstödet för interkulturella projekt är att stärka ett mångsidigt och inkluderande kulturliv, samt att öka förståelsen och den interkulturella dialogen mellan människor som lever i Göteborg.  

Ansök om projektstöd för interkulturella projekt

Vilka interkulturella projekt kan du få stöd för?

Projektstödet för interkulturella projekt kan användas till projekt som skapar möten mellan olika kulturer och vidgar kulturutbudet i Göteborg. Konst- eller kulturprojektet ska ha en publik presentation dit alla är välkomna. Projektet ska äga rum i Göteborg.

Exempel på interkulturella projekt som fått stöd är musik- och kulturfestivaler, seminarieserier, filmproduktioner och teaterproduktioner.

Stödet går till projekt som

 • vänder sig till en allmän publik i Göteborg och inte bara till föreningens egna medlemmar
 • vidgar det befintliga kulturella utbudet och är nyskapande
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • kulturella projekt med övergripande syfte att stärka den interkulturella dialogen i Göteborg
 • projekt som samverkar över gränser och som bedrivs på ett jämlikt och demokratiskt sätt
 • är offentligt och äger rum i Göteborg.

Sveriges fem nationella minoriteter - sverigefinnar, samer, romer, judar och tornedalingar, kan söka stödet för att visa upp och stärka sitt kulturarv genom publika arrangemang.

Vilka interkulturella projekt kan du inte söka projektstöd för?

 • Projekt inom utbildningar. 
 • Projekt som till största delen är kommersiella eller vinstinriktade.
 • Projekt som redan har genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust).

Vem kan ansöka om projektstödet för interkulturella projekt?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Vem kan inte få detta projektstöd?

 • Privatpersoner utan F-skattsedel.
 • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande.
 • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet.

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

För projektstödet för interkulturella projekt finns ingen övre gräns.

När kan du ansöka?

Ansök senast klockan 12 (mitt på dagen). Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Du kan söka projektstöd för interkulturella projekt två gånger under våren 2019. Efter det slås detta stöd ihop med det allmänna projektstödet.  

 • Onsdag 23 januari 2019
 • Onsdag 17 april 2019

Information om när ansökningsperioderna öppnar och när beslut tas

Projektstöd för film

Om du ska genomföra ett projekt inom rörlig bild kan du söka det stora projektstödet och projektstödet Pronto. Om du är 18–25 år kan du söka En snabb slant för ditt filmprojekt. Information om stöden finns på denna sida. 

Ansök om projektstöd, projektstödet Pronto eller projektstödet En snabb slant

Vilka filmprojekt kan du få stöd för?

I första hand är det filmprojekt som har konstnärlig och kulturpolitisk betydelse som kan få stöd.

Stödet kan gå till olika faser i projektet, till exempel utveckling, produktion eller efterbearbetning. Däremot inte till manusskrivande helt på egen hand.

Lindholmen Science Park:s utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild 

Förutom Göteborgs Stads kulturstöd har också Media Arena vid Lindholmen Science Park ett särskilt stöd till innovation och utveckling av film. Till exempel har manusbearbetning, pilotproduktion och idéutveckling fått stöd.

Mer information om Media Arena

Projektstöd för skollovsaktiviteter

Det är än så länge inte bestämt om du kan ansöka om projektstöd för skollovsaktiviteter för barn och ungdomar under 2019. Information om eventuellt skollovsaktivitetsstöd publiceras här i januari eller februari 2019.