Verksamhetsstöd

De fria konst- och kulturverksamheterna i Göteborg med kontinuerlig verksamhet har möjlighet att få verksamhetsstöd för ett eller tre år. Ansökan är öppen för dem som blir inbjudna att söka.

Konstnärlig verksamhet i Göteborg som är av mycket hög kvalitet och viktig för sina målgrupper kan få verksamhetsstöd. Stödet kan också ges till kulturverksamheter som bedöms vara särskilt kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Stöd beviljas för ett eller tre år.

Längst ner på sidan finns riktlinjer för Göteborgs Stads verksamhetsstöd.

Ansök om verksamhetsstöd

Vem kan ansöka om verksamhetsstöd?

Det är de fria grupperna/verksamheterna med kontinuerlig verksamhet som kan få verksamhetsstöd. Du som kan ansöka om verksamhetsstöd blir inbjuden att ansöka. Det är ungefär 70 organisationer som blir inbjudna.  

När kan du ansöka?

Ansök senast kl 12 (mitt på dagen) måndag den 3 juni 2019.

Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag. 

Information om när ansökan öppnar och när beslut tas

Riktlinjer för Verksamhetsstöd