Viktiga datum

Här finns sista ansökningsdag för de ekonomiska kulturstöden, information om när e-tjänsten är öppen och när du får beslut.

När kan du söka våra olika kulturstöd?

På denna sidan är de ekonomiska stöden sorterade efter sista ansökningsdag. Var ute i god tid när du söker ekonomiskt stöd. Du kan nå oss på vardagar under dagtid för support. 

Ansökningsdagar för hösten 2019 publiceras så snart de är klara.

Kan sökas löpande under året

Januari 2019

Mars 2019

  • Projektstöd (för projekt som genomförs tidigast i juli) 15 mars klockan 12.00. E-tjänsten öppnar 4 februari. Beslut tas senast 15 maj.
  • Projektstöd för film 15 mars klockan 12.00. E-tjänsten öppnar 4 februari. Beslut tas efter kulturnämndens möte i slutet av maj.

April 2019

Juni 2019

  • Verksamhetsstöd 3 juni klockan 12.00. E-tjänsten öppnar 6 maj. Beslut tas på nämndmöte i slutet av november 2019.

Informationsträffar

Träffa oss och ställ dina frågor på våra informationsträffar.