Informationsträffar

Träffa oss för att få veta mer om kulturstöd och ställ dina frågor.

Torsdag 7 februari 2019 klockan 15-17 på Göteborgs Stadsbibliotek

Klockan 15: Vi berättar om stöd och stipendier som du kan söka för konstnärliga och kulturella projekt eller verksamheter i Göteborg.

Klockan 16: Västra Götalandsregionen berättar om stipendier och projektstöd som du eller din förening kan söka för konstnärliga och kulturella projekt eller verksamheter i regionen.

Ingen anmälan krävs.

Torsdag 7 mars 2019 klockan 15-17 på Göteborgs Stadsbibliotek

Klockan 15: Vi berättar om stöd och stipendier som du kan söka för konstnärliga och kulturella projekt eller verksamheter i Göteborg.

Klockan 16: Stiftelseverksamheten i Göteborg berättar om stöd och stipendier som du eller din förening kan söka.

Ingen anmälan krävs.

Torsdag 4 april 2019 klockan 15 på Göteborgs Stadsbibliotek

Klockan 15: Vi berättar om stöd som du kan söka för konstnärliga och kulturella projekt eller verksamheter i Göteborg.

Klockan 16: Skatteverket informerar.

Det är i dagsläget inte bestämt om informationsträffen slutar klockan 17.30 eller 19. Skatteverket kommer antingen göra en allmän presentation i 1,5 timme, eller hålla en presentation som riktar sig till kulturarbetare som då är 3 timmar lång; Vad du behöver tänka på, vilken företagsform som passar bäst och hur du kan hålla kontakt med Skatteverket för att få rätt svar.

Ingen anmälan krävs.