Rådgivning

Vill du ha hjälp att komma vidare och utveckla ditt projekt? Kontakta oss!

Vi hjälper dig att utveckla ditt kulturprojekt eller verksamhet!

Vi kan ge tips och råd om till exempel lokaler, teknisk utrustning, möjliga samarbetsparter, kommunikation och vilka ekonomiska stöd som du kan ansöka om. Du kan också få hjälp med kontaktpersoner inom flera olika områden. 

Boka in ett möte med oss så hjälper vi dig att utveckla ditt kulturprojekt och din verksamhet.

Kontakta oss så hjälper vi dig till rätt person.

Arbetar du med konst och kultur för barn och unga?

Göteborgs Stad har flera konsulenter som arbetar med att främja, utveckla och samordna kulturpedagogiska projekt och kulturaktiviteter för barn och unga. Vi kan hjälpa dig att få kontakt med till exempel förskolepedagoger och lärare, och berättar gärna om nätverken KULF (kultur i förskola) och KULIS (kultur i skola). Boka in ett möte med oss, så berättar vi mer!

Ekonomiskt stöd

Det finns speciella ekonomiska stöd inom kultur för barn och unga. Göteborgs Stad har ett utjämningsbidrag som du som utövare kan söka. 

Kulturterminen

Du kan ansöka om att synas på Kulturterminen som förskolor och skolor använder när de bokar scenkonst och kulturpedagogiska projekt. Förutom personal på förskolor och skolor, används Kulturterminen av till exempel bibliotek, kulturhus, museer och föreningar som söker konstnärer och kulturpedagoger till olika projekt och arrangemang. På Kulturterminens hemsida finns också information om olika ekonomiska stöd du kan ansöka om.