Blanketter

Här hittar du Regionarkivets blanketter för myndigheter. Sidan är under uppbyggnad och fler blanketter kommer att läggas upp.

Saknar du någon blankett? Skicka ett mejl till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se 

Bevarande och gallring

Västra Götalandsregionen

Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet
Bilaga till bevarande och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet (handlingar som ska bevaras/gallras)
Bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter 
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter (bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter (exempel på handlingstyper)
Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter(bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter (exempel på handlingstyper)

Göteborgs Stad

Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet
Bilaga till bevarande och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en myndighet (handlingar som ska bevaras/gallras)
Bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter 
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter (bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för generellt beslut för flertalet eller samtliga myndigheter(exempel på handlingstyper)
Bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter
Bilaga 1 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter  (bevarande- och gallringsutredning)
Bilaga 2 till bevarande- och gallringsframställan för myndighetsspecifikt beslut för en grupp av myndigheter  (exempel på handlingstyper)

Leveranser

Leveransframställan
Leveransframställan för BVC-journaler
Leveransbevis och leveranslista
 
Socialakter - återfunna personakter
Socialakter - rättning av felaktiga ärendedatum
Socialakter - saknade handlingar
Uppgifter om arkivserie