Regionarkivet Vänersborg. Foto: Lo Birgersson.

Mer om Regionarkivet

Regionarkivet förvarar cirka 15 mil handlingar i Göteborg och Vänersborg. De elektroniska handlingarna hos Regionarkivet utgör cirka 13 terabyte (TB) data. Här finns information och statistik från Regionarkivets verksamhet.

Regionarkivet i siffror 2017

  • Regionarkivet tog emot 673 leveranser av arkiv som sammanlagt omfattade mer än tusen hyllmeter. De flesta leveranser gjordes av BVC-mottagningar inom Göteborgs Stad (285 leveranser).
  • Regionarkivet registrerade 6 500 ärenden som handlade om tillhandahållande av arkivinformation. De vanligaste ärendena handlade om patientjournaler (2 250 ärenden), BVC- och elevhälsovårdsjournaler (1 500 ärenden) och skolbetyg (1 150 ärenden).
  • Det var 1 250 personer som besökte någon av våra forskarsalar för att ta del av arkivhandlingar. Forskarexpeditionen i Göteborg tog fram 7 000 volymer.
  • Arkivnämnden är tillsynsmyndighet för 131 myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad: 65 nämnder och förvaltningsstyrelser, 35 bolagsstyrelser och 27 stiftelsestyrelser samt de fyra samordningsförbunden inom Göteborgs Stad
  • Regionarkivet gjorde 37 tillsynsbesök hos myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
  • Regionarkivet skannade 10 000 journaler på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset, sammanlagt mer än 350 000 sidor. Regionarkivet skannade också närmare 3000 skolhälsovårdsjournaler.

Forskning

Ett exempel på hur den information som Regionarkivet förvarar bidrar till medicinsk forskning är Lifescience-projektet, en studie vid Sahlgrenska akademin om barnfetma och sjukdomar relaterade till övervikt. Där har Regionarkivet skannat Västra Götalandsregionens BVC-journaler och Göteborgs Stads elevhälsovårdsjournaler, vilket sammantaget utgör ett världsunikt material där forskarna kan följa barns utveckling från födseln tills de slutat skolan.