Foto: Joanna Klasén

Slottsskogsvallen 2021

Slottsskogsvallens idrottscentrum rustas upp och utvecklas inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Bland annat ska Slottsskogsvallens entrépark utvecklas och få ett rejält ansiktslyft för att bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna.

Slottsskogsvallen byggdes inför stadens 300-årsjubileum och 2021 firar staden 400 år. Därför pågår nu ett arbete med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott.

Upprustningen rör:

  • Slottsskogsvallen
  • Entréparken (området utanför Slottsskogsvallens huvudentré och fram till Margretebergsgatan)
  • Dalen (utegym, grusplaner för arrangemang som exempelvis bagageloppis och cirkus)
  • Anläggningsområdet (bland annat ishallar och friidrottshallar)

Slottsskogsvallens entrépark rustas upp

I takt med att Göteborg växer får Slottsskogsvallens entrépark en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken med tillhörande skogskullar ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna.

Göteborgs Stad har tillsammans med Sveriges Arkitekter ordnat en arkitekttävling där fyra team har skissat på ur parken kan rustas upp. Teamen har haft särskilt fokus på nya inslag för spontana aktiviteter. De har redovisat en övergripande idé för hela parken och en mer detaljerad gestaltning av de nya inslag som de föreslagit.

Vinnare av arkitekttävlingen utsågs av en sakkunnig jury och offentliggjordes den 9 mars. Det vinnande förslaget heter SPEG-LING och är framtaget av Nyréns Arkitektkontor.

Det vinnande teamet ritar nu klart förslaget och tar fram bygghandlingar. Upprustningen av sker under perioden 2019–2020. Målet är att parken ska vara helt klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Läs mer om tävlingen och se det vinnande förslaget på: stadsutveckling.goteborg.se/slottsskogsvallen.

 

Ett grönare och skönare Dalen med nytt utegym

Här har vi skapat en grön mötesplats som en del av Slottsskogen. Området fortsätter att vara en öppen plats för spontana aktiviteter och arrangemang, men har fått en trevligare utformning med mer träd, blommor och sittplatser. Det har blivit enklare att använda området för arrangemang och evenemangsparkering, bland annat med förbättrade markförhållanden, belysning och tillgång till vatten och el.

På området finns dessutom ett nytt utegym, ett så kallat stockgym i trä, med många olika stationer.

Slottsskogsvallen renoveras

Under 2015 genomfördes omfattande underhållsarbeten av Slottsskogsvallen. Läktaren renoverades och de fyra tornen fick en utvändig uppfräschning och rätades upp eftersom de börjat luta. Dessutom fick det stora tornet en invändig upprustning för att passa dagens behov och fungera som mediacentral för stora och små evenemang.

Under 2017 pågår ett arbete med att rusta upp och byta ut muren och smidesstaketet.

Ny ishall och sporthall

Idrotts- och föreningsförvaltningen har föreslagit att ishallen Slottsskogsrinken ska ersättas med en ishall i anslutning till Frölundaborgs isstadion samt att sporthallen Slottsskogshallen ersätts inom området. I samband med detta bör utomhusmiljön upprustas. Ambitionen för området är att skapa mer utrymme för idrott och aktivitet, både i och utanför områdets anläggningar.

Bakgrund

Processen med att ta fram en plan för hur Slottsskogens idrottscentrum ska utvecklas har skett i olika etapper. 2013 presenterade idrotts- och föreningsförvaltningen en idéstudie med övergripande utvecklingsförslag för området. Därefter har arbetet har skett i dialog med göteborgarna och de aktörer som använder området. Syftet har varit att få in synpunkter på hur området fungerar idag och förslag på vad man vill göra i området i framtiden.

Idéstudie för Slottsskogsvallsområdet

Hösten 2013 arrangerades ett dialogforum där göteborgarna fick lämna synpunkter. I samband med detta ordnades en utställning med skissförslag på hur nya anläggningar och entréer kan placeras och hur utemiljön kan utvecklas. Deltagarna fick även komma med synpunkter och rösta på vilken aktivitet de vill utöva i området framöver.

Sammanställning av dialogforum

Remissvar på dialogforum

Förslag på utveckling av Slottsskogsvallsområdet

Har du frågor?

Kontakta Gösta Malmryd, avdelningschef Planering & utredning
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Telefon: 031-368 21 10
E-post: gosta.malmryd@ioff.goteborg.se