Inhyrning

Målsättningen med anvisningarna är att LF ska få lokaler som är ändamålsenliga, kostnads- och energieffektiva, tekniskt genomtänkta och är hållbara ur ett miljöperspektiv.

Anvisningarna ger uttryck för Lokalförvaltningens och verksamhetens krav på tekniska system och ska vara ett hjälpmedel vid byggprocessen avseende inhyrning.

Om efterfrågat teknikområde saknas nedan hänvisar vi till respektive teknikområde i ordinarie TKA (blå flikar i menyn).