Foto: Peter Svensson

Välkommen till Utmarksskolan

Utmarksskolan är en 4-9-skola med ca 350 elever. Det är en trygg skola som satsar resurser på digitala verktyg, studiehandledning och schemalagd läxhjälp. Vi har god personaltäthet och delar ofta upp klasserna i mindre grupper. För dig som gillar sång och musik finns möjlighet att söka till musikklass från åk 6.

Kompletterande innehåll
${loading}