Välkommen på mässa om valfrihet inom daglig verksamhet 6 februari

Publicerad 16 januari 2019

Den 6 februari anordnar staden en mässa där samtliga godkända utförare presenterar sina verksamheter utifrån inriktning, utbud och kompetens.

Göteborgs Stad inför ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS med start 1 april. Från 1 februari har du, som har ett beslut, möjlighet att välja utförare med lämplig inriktning. Du kan välja antingen Göteborgs Stad eller någon
av de privata utförare som staden godkänt och tecknat avtal med.

Den 6 februari anordnar staden en mässa där samtliga godkända utförare presenterar sina verksamheter utifrån inriktning, utbud och kompetens. På mässan träffar du representanter från Göteborgs Stads myndighet inom funktionshinder som kan svara på frågor om stöd i samband med val av utförare, omval och vad som händer om du inte väljer. Även Enheten för kontrakt och uppföljning deltar. De kan svara på frågor om vilka krav staden ställer på utförarna och hur uppföljning av deras verksamheter går till. Trafikkontoret som ansvarar för serviceresor finns också på plats. Mässan genomförs i två pass där du väljer den tid som passar bäst. Du behöver inte föranmäla dig och du får gärna ta med en vän eller företrädare.

Tid: Onsdag 6 februari 2019
Klockan 13.00–16.00 eller 16.30–19.00

Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel,
Södra Hamngatan 59, Göteborg