Lövgärdesloppet - ökad hälsa och motion i fokus

Publicerad 3 maj 2018

Tidigare idag sprang förskolebarn och skolelever från Lövgärdet Lövgärdesloppet. Loppet är en del i stadsdelens satsning för en bättre hälsa hos befolkningen i Angered.


Aktiva barn och unga har generellt en bättre hälsa. Det kan innebära positiva effekter som följer med resten av livet. Utgångspunkten för loppet är att alla kan springa eftersom det är enkelt, inte kostar någonting och dessutom är hälsofrämjande och roligt.