Nu startar Angereds första demokratiskola!

Fotograf: Mostphotos

Publicerad 18 juni 2018

Idag, måndag 18 juni, startar Camp Demokrati, en demokratiskola som sommarjobb för 30 ungdomar i stadsdelen Angered. - Vi behöver aktivt värna om demokratin för att motverka antidemokratiska krafter och vi vill att ungdomarna ska känna sig delaktiga och förstå att de är med och formar framtiden, säger Bettan Byvald, processledare inom Trygghetssamordningen och en av initiativtagarna till demokratiskolan.

Satsning på sommarjobb och demokrati

Demokratiskolan är en del av stadsdelsförvaltningen Angereds satsning på att ge ungdomar i årskurs 9 och 1:an på gymnasiet sommarjobb och samtidigt ett sätt att lyfta frågor om demokrati, delaktighet och tillit.

Syftet med Camp Demokrati är att ge ungdomarna kunskap och verktyg att agera i ett demokratiskt samhälle och stärka dem i att våga göra sina röster hörda. Demokratiskolan är ett främjande arbete för att stärka demokratin och motverka odemokratiska krafter i samhället. Detta är ett led i arbetet med att förbättra folkhälsan och öka tryggheten i Angered.

Under Camp Demokrati kommer mycket fokus ligga på aktiviteter - det ska vara roligt att lära sig om demokrati. Ungdomarna kommer att arbeta med olika teman som demokrati och mänskliga rättigheter och varva teori med praktik. Praktiska övningar kan göras i form av idrottsaktiviteter, fältstudier och grupplekar. De teoretiska övningarna kan bestå av föreläsningar, studiebesök, seminarier, diskussioner och reflektioner.

Redan förra veckan började de 15 deltagare som gått ut årskurs 1 på gymnasiet och de kommer nu vara med och introducera de yngre deltagarna till demokratiskolan när hela gruppen samlas måndagen den 18 juni.

Samarbete mellan flera verksamheter

Camp Demokrati är ett samarbete mellan flera olika verksamheter inom Kultur och fritid samt Trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered. Dessutom har flera unga personer som vuxit upp i Angered engagerats i demokratiskolan och kommer fungera som unga ledare.

- Det är jätteroligt att vi kan lyfta fram lokala förebilder som kan dela med sig av sina erfarenheter, säger Bettan Byvald.