Unga ska få fler i Angered att rösta i valet

Fotograf:Niklas Maupoix

Publicerad 27 april 2018

I Angered är valdeltagandet lågt jämfört med andra stadsdelar. Det ska unga i projektet Angered är här ändra på.

Projektet Angered är här initierades i början av 2017 av ett tiotal ungdomar från Angered. Målet är att öka kunskapen om demokrati och rösträtt. Inom projektet utbildas demokratiambassadörer som ska motivera invånarna i Angered att rösta i valet 2018.

– Många tror att de inte kan påverka. Men man måste vilja göra skillnad, säger Melvin Alghaeb som går på Angeredsgymnasiet och utbildas till demokratiambassadör.

Demokratiambassadörernas uppdrag är att informera, inspirera och uppmuntra invånarna att vara mer delaktiga i samhället och att använda sin rätt till inflytande genom att till exempel rösta i årets val.

- Man måste vara en del av samhället och säga ”jag är förändringen”. Om många av oss röstar, då måste man lyssna på oss, menar Radia Al-Masri, ekonomistudent och samordnare för projektet.

Demokrati och hälsa hör ihop

Stadsdelsförvaltningen Angered arbetar på olika sätt med att människor ska må bättre, bland annat genom att öka invånarnas delaktighet och inflytande i samhället.

– Inflytande och hälsa hör ihop. Forskning visar att om man känner att man inte kan påverka, då mår man sämre. Att vara delaktig och lita på samhället och människorna ger bättre hälsa, säger Kajsa Ahlström, som är folkhälsosamordnare i Angered.

I senaste numret av Leva och bo i Angered kan du läsa mer om stadsdelsförvaltningens arbete med att öka valdeltagandet i Angered.