Internutredning på Vättleskolan 4-9 är avslutad

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 19 mars 2018

I januari 2018 fick sektor utbildning i Angered kännedom om att elever på Vättleskolan 4-9 eventuellt inte har fått sin garanterade undervisningstid. Ledningsgruppen i sektor utbildning inledde därför den 30 januari i år en internutredning som nu är klar.

Internutredningen som inleddes för drygt en månad sedan skulle undersöka om eleverna på Vättleskolan får den undervisningstid de har rätt till enligt lag. Utredningen har fokuserat på intervjuer med elever och medarbetare samt genomgång av skriftlig dokumentation och elevers närvarostatistik i Hjärntorget. Hjärntorget är ett administrativt verktyg som bland annat används till närvaroregistrering. Utredningen fokuserar på perioden augusti 2017 till januari 2018.

Ett fåtal lektioner har blivit inställda

I grundskolan har varje elev rätt till knappt 6900 garanterade undervisningstimmar. Internutredningen visar att 7 av höstterminens lektioner i årskurs 4-5 samt 8 i årskurs 7 inte genomförts. I enlighet med Vättleskolans rutiner och riktlinjer kommer kompletteringslektioner att schemaläggas så att eleverna får denna undervisningen. I utredningen framkommer det även att elever i efterhand blivit registrerade som närvarande på ett fåtal lektioner trots att det inte funnits skriftligt underlag för detta.

- Självklart ska eleverna få den garanterade undervisningstiden som de har rätt till. Vi har brustit i våra rutiner genom att närvaroregistreringen ibland gjorts i efterhand och i några fall gjorts utan skriftligt underlag och har därför påbörjat ett arbete på skolan för att åtgärda dessa brister kring närvaroregistreringen, säger Catharina Herou, rektor på Vättleskolan 4-9.

Rutiner och arbetssätt kring vikarier

Enligt utredningen finns det ett system för vikarieanskaffningen samt rutiner och riktlinjer kring bemanning och hantering av inställda lektioner. De flesta lärare känner till dessa rutiner.

- Det är viktigt att alla följer dessa rutiner, och det måste vi jobba ännu mer med, säger Catharina Herou.

Hur ser det ut i övriga kommunala skolor i Angered?

Utredningen har även på övergripande nivå undersökt hur rutiner och riktlinjer kring den garanterade undervisningstiden ser ut. I det inkomna materialet framkommer att skolorna har rutiner för att säkerställa detta. Medvetenheten hos rektorerna är stor kring uppdraget att säkra upp den garanterade undervisningstiden. Utredningen visar dock att rektorer inte fullt ut kan säkerställa att rutiner följs.

- Vi kommer nu att skapat ett stödmaterial för att säkerställa garanterad undervisningstid. Det finns även förslag på att införa stickprovskontroller, säger Lotta Wikström, chef för sektor utbildning i Angered.