Spårarbete Drottningtorget januari 2019

Publicerad 21 december 2018

En av spårväxlarna vid Drottningtorget har blivit dålig och behöver bytas ut. Arbetet kommer att pågå måndagen den 14 januari till lördagen den 19 januari kl. 7–16.

För att störa kollektivtrafiken så lite som möjligt kommer vissa arbeten att göras nattetid. Vi arbetar på natten den 14 januari till den 17 januari kl 20–06. Bytet av spårväxeln kommer att medföra en del buller.