Ny nämnd har sammanträtt i Majorna-Linné

Publicerad 8 januari 2019

Den 2 januari sammanträdde den nya stadsdelsnämnden i Majorna-Linné för första gången för den kommande mandatperioden. Nämnden fattade bland annat beslut om delegationsordning och personer till individutskottet.

Följande personer sitter i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd under 2019:

Ledamöter

Lena Olinder (M) Ordförande
Susanne Sillberg Ligander (S)
Jennifer Merelaid Hankins (V) 2:e vice ordförande
Yvonne Lundberg (D)
Sivert Aronsson (L)
Nike Halvardsson (MP)
Claes Söderling (S)
Ajsela Bruncevic (C) 1:e vice ordförande
Jimmy Boman (D)
Niklas Theodorsson (V)
Jan Hermfelt (SD)

Ersättare

Stefan Persson (M)
Annelie Schagerström (S)
Finn Hellman (V)
Suzan Gelesits (D)
Ann-Christin Nilsson (L)
Jonas Svensson (MP)
Isak Ekman (S)
Zagros Hama Aga (M)
Jeanette Hellström (D)
Ann-Britt Bodin (V)
Finn Lundström (SD)

Till individutskottet har följande personer valts för 2019:

Ledamöter

Lena Olinder (M) ordförande
Susanne Sillberg Ligander (S) vice ordförande
Ann-Christin Nilsson (L)
Nike Halvardsson (MP)
Yvonne Lundberg (D)

Ersättare

Ajsela Bruncevic (C)
Annelie Schagerström (S)
Ann-Britt Bodin (V)

Till skillnad mot den brukliga mandatperioden på fyra år har kommunfullmäktige den här gången bestämt att ledamöterna och ersättarna i stadsdelsnämnden är valda på ett år, det vill säga under 2019.

Protokoll och handlingar från nämndens möten hittas här.