Säkerhetsbeskärning av lindar i Vasagatans allé

Lindar i Vasagatans allé beskärs för att minimera risken för att döda, sjuka eller avbrutna grenar faller och orsakar skada på passerande eller materiella ting. Fotograf: Peter Svensson

Publicerad 17 september 2018

Under slutet av september kommer arborister, på uppdrag av park- och naturförvaltningen, att säkerhetsbeskära 22 av lindarna i Vasagatans allé. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och baseras på den besiktning av samtliga lindar i allén som gjordes under hösten 2017.

Besiktningen visade att 22 träd behöver beskäras för att avlasta kronor och försvagade delar. Syftet är att minimera risken för att döda, sjuka eller avbrutna grenar faller och orsakar skada på passerande eller materiella ting.

Ett av träden – ett ungt träd – kommer att behöva tas ner för att säkerheten ska kunna garanteras. Eventuellt kommer ytterligare två träd att behöva tas ner. Beslut om det tas utifrån resultatet av säkerhetsbeskärningen. De lindar som berörs är markerade med rosa prickar på bilderna nedan.

Vasagatans allé är upptagen i det kommunala bevarandeprogrammet som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Vi är därför angelägna om att bevara alléns ursprungliga karaktär. Det innebär att dessa träd, som är över 100 år gamla, ska behållas så långt det är möjligt.

Arbetet innebär att vissa sträckor i allén spärras av tillfälligt för passerande.

Förtydligande av namnen på gatorna i bilden ovan, från vänster: Haga Kyrkogata, Viktoriagatan, Karl Gustavsgatan, Erik Dahlbergsgatan och Aschebergsgatan.

Förtydligande av namnen på gatorna i bilden ovan, från vänster: Aschebergsgatan,
Götabergsgatan, Chalmersgatan, Teatergatan och Kungsportsavenyn.