Ny cirkulationsplats i korsningen Tuvevägen - Minelundsvägen byggs under 2019

Publicerad 14 januari 2019

Göteborgs Stad arbetar med att höja trafiksäkerheten och framkomligheten inom staden. I detta projekt kommer vi att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärd i form av byggandet av en cirkulationsplats i korsningen Tuvevägen/Minelundsvägen.

Vi kommer även att bredda cykelbanan längs Tuvevägen mellan Swedenborgsplatsen och Wieselgrensgatan för att ge möjlighet till ökad cykelpendling.
Under ett skede i produktionen kommer busshållplatsen Björnsonsgatan flyttas 100 m söder ut längs Tuvevägen.
Under hela arbetets gång kommer kollektivtrafik, godstransporter och bilar ledas igenom arbetsplatsen och cykeltrafiken kommer ledas om i bostadsområdet väster om Tuvevägen.